Politica în domeniul calității

Misiunea noastră este să furnizăm clienților noștri servicii complete într-un mod rapid și profesionist.

 

Contact

Ne propunem să fim recunoscuți pentru calitatea serviciilor noastre și să asigurăm satisfacția tuturor clienților noștri. Politica noastră de calitate este îmbinată cu celelalte politici ale firmei, astfel încât să se asigure conformitatea cu cerințele și așteptările clienților noștri prin:

  • un control eficient al serviciilor;
  • îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților;
  • prevenirea potențialelor deficiențe;
  • creșterea responsabilității și gradului de implicare a întregului personal;
  • politica de prevenire și combatere a corupției și a mită;
  • management eficient al riscurilor și oportunităților.

Conducerea noastră își asumă angajamentul de a menține și îmbunătăți continuu Sistemul de Management al Calității și de a aplica cu responsabilitate și eficiență cerințele acestui sistem, inclusiv cele referitoare la resursele umane, materiale, financiare și informaționale.

Scopul principal al managementului calității este să asigure performanța firmei în toate dimensiunile sale, prin intermediul unui sistem intern de organizare.

Pentru a ne asigura eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a măsurilor concrete specifice, a implementării și menținerii acestora, analizăm periodic managementul și stabilim și punem în aplicare corecțiile și acțiunile corective necesare.

Suntem convinși că îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității va conduce la rentabilizarea companiei și la asigurarea unei poziții importante pe piață.

Ne angajăm să respectăm cerințele standardului internațional ISO 9001:2015 și să fim conformi cu obiectivele strategice urmărite, acestea fiind verificate și monitorizate periodic în cadrul analizelor de management.

Cu respect, Nicolae TUDOR Administrator